Wdrożenia

   Każdy system informatyczny zastosowany w firmie, instytucji czy przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na sposób organizacji pracy. Wdrożenie systemu wymaga określenia potrzeb danej organizacji, właściwej konfiguracji wszystkich elementów systemu oraz przygotowania koniecznych procedur i przeszkolenia przyszłych użytkowników.

   W każdym przypadku wdrażanie systemu informatycznego jest przedsięwzięciem unikalnym, ze wzglądu na zastosowane rozwiązania, specyfikę firmy i wymagania użytkowników.

   Zatem sukces biznesowy związany z wdrożeniem aplikacji jest możliwy jeśli wszystko zostanie zaplanowane i zrealizowane według powstałych założeń. Przygotowanie wdrożenia jest procesem skomplikowanym. Całość prac trzeba w zależności od złożoności podzielić na kilka etapów. Ponadto w przypadku większych wdrożeń pracuje kilka zespołów. Pierwszym etapem jest spotkanie z inwestorem w celu nakreślenia celów biznesowych jakie mają być osiągnięte po implementacji. Następnie experci z naszej firmy spotykają się z osobami odpowiedzialnymi za procesy w firmie klienta, w celu zebrania informacji o tychże procesach a także dokumentacji jaka jest w obiegu w firmie. Następnie zespoły specjalistów przygotowują diagramy wdrożeń poszczególnych procesów oraz opracowują szczegóły dotyczące implementacji.

   Z tak przygotowanym projektem rozpoczynamy proces implementacji aplikacji. Na koniec zespół testowy dokonuje kontroli realizacji oraz przygotowuje raport powdrożeniowy.

   Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na wdrożenia oprogramowania firm InsERT, CDN Comarch, Reset2, HumanSoft, Microsoft. A specjaliści firmy smart-it spowodują, iż wdrożenie nowego oprogramowania będzie niemal niezauważalne.