projektowanie

   W zakresie infrastuktury IT tworzymy oraz wykonujemy projekty sieci komputerowych opartych na różnych technologiach (np. Fasth Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n, Ethernet 100Base-FX, 1000Base-SX, 1000-Base-LX). Realizujemy  kompleksowe rozwiązania a także  modernizujemy  istniejącą sieć komputerową. Na podstawie potrzeb klienta oraz analizy istniejących rozwiązań tworzymy profil, topologię i ewentualnie model sieci.
   Całość prac dzielimy na kilka etapów. Dobieramy strukturę pionową oraz poziomą. Definiujemy podstawowe elementy profilu, co pozwala na rozpoczęcie jego implementacji. Ponadto analizujemy realizacje sieci w kontekście jej docelowego wykorzystania jak i perspektyw na przyszłość.

   W oparciu o wiedzę specjalistów i doświadczenie odszukujemy racjonalne pod względem funkcjonalności i ekonomii rozwiązanie. Następnie określamy zakres prac, termin realizacji oraz okres gwarancji. Montujemy urządzenia pasywne w tym, osłony, okablowanie, gniazda, PatchPanele oraz szafy dystrybucyjne. Sieci wykonujemy  w oparciu o materiały firmy (KRONE, MOLEX, MOELER).
Ponadto instalujemy i konfigurujemy urządzenia aktywne takie jak  Switch, Router, bramki VPN, punkty dostępowe zabezpieczając przy tym Państwa zasoby. Konfiguracje urządzeń aktywnych poprzedzamy rozmową z Klientem, gdzie efektem jest w pełni sprawa i funkcjonalna sieć komputerowa.

  W końcowej fazie wykonujemy pomiary wykonanej sieci profesjonalnymi skanerami firmy FLUKE, co daje nam rzeczywisty obraz szerokości pasma i jakości wykonanej instalacji.


W efekcie możemy dać  gwarancję  sięgającą  25 lat.