outsourcing

   Dzięki usłudze Outsourcingu klient może przekazać firmie zewnętrznej zarządzanie i eksploatację swojego systemu informatycznego (np. sieci komputerowe, serwery, komputery). Korzystając z naszej usługi moża znacznie zmniejszyć koszty związane ze stworzeniem własnego działu IT (co wiąże się to z dużymi kosztami), a jednocześnie mieć pewność, że firma jest pod opieką doświadczonych specjalistów działu IT.

 

Oto kilka przykładów dlaczego warto skorzystać z usługi outsorcingu informatycznego:

  • redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów IT.
  • redukcja kosztów związanych z wyposażeniem działu informatycznego.
  • okresowa konserwacja sprzętu telefinformatycznego oraz zainstalowanych aplikacji, która zapewni ciągłą i prawidłową funkcjonalność.
  • wyższa elastyczność przedsiębiorstwa (wykorzystanie zewnętrznych specjalistów pozwala szybciej reagować na zmiany potrzeb biznesowych czy możliwości technologicznych)
  • podniesienie bezpieczeństwa organizacji (obniża ryzyko przestoju w funkcjonowaniu infrastruktury IT np. w przypadku rotacji personelu)
  • specjaliści firmy smart-it na bieżąco korzystają z zaawansowanych szkoleń branżowych.
  • w przypadku awarii niezwłoczne podstawienie sprzętu zastępczego (na czas awarii).
  • efektywne zarządzanie infrastrukturą IT

Już dziś powierz swoją infrastrukturę informatyczną specjalistom z firmy smart-it.

W przypadku powstałych pytań związanych z usługą outsourcing informatyczny prosimy o kontakt.