audyty informatyczne

  Podstawą efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi jest wiedza o tym, jakie stacje robocze, serwery, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych jest audyt informatyczny. Pozwala on zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie - zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. 

Wśród przeprowadzanych przez Nas audytów informatycznych, wyróżnić możemy:

  • audyt sprzętu
  • audyt oprogramowana
  • audyt legalności

   W zależności od potrzeb można położyć większy nacisk na jedno z zagadnień. Możliwe jest także równorzędne potraktowanie wszystkich rodzajów audytu. 

   Jest on wstępem (pierwszym krokiem) od którego rozpoczynamy Naszą stałą współptacę. Poprzedza on zawsze podpisanie umowy o Outsorcing informatyczny lub oprawcowania dokumentu zwanego Polityką Bezpieczeństwa. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala nam efektywnie zarządzać infrastrukturą informatyczną danej firmy.